Değerli Bilim İnsanları, Akademisyenler, Öğrenciler,

 

 


Derneğimiz, eğitimin, ekonomik kalkınmanın temel faktörü olan girişimciliğin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla 1998 yılında kuruldu.


Kuruluşundan bu yana, girişim, değişen teknolojik şartlar doğrultusunda AR-GE çalışmalarının teşvik edilmesi, üretilen mal ve hizmetlerin, hem yerel hem de küresel pazarda yer bulmasına destek verilmesi, nitelikli insan gücünün temini için kişisel gelişim, mesleki beceri ve girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi konularında faaliyet gösterdi.


Bugüne kadar Alın Terinden Akıl Terine Projesi ve Girişimcilik Eğitimi Projesi başta olmak üzere pek çok eğitim ve girişim projesinde yer alan TGGTD; Girişimcilikte Uluslararası Sektörler Buluşması (2016), Girişimde Yeni Fırsatlar Kongresi (2016) GIST Games (2017) etkinliklerini başarıyla gerçekleştirdi.


2024 yılında gerçekleştirilecek olan;
1. Türkiye’den Başkent Üniversitesi ve Avusturya’dan TU WIEN Viyana Teknik Üniversitesi işbirliği ile FLY-UP ULUSLARARASI STARTUP ZİRVESİ
2. Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ile ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE SANAYİ STK DİYALOĞU ZİRVESİ,
hali hazırda devam etmekte olan diğer projelerimizdir.


Bir çok alanda eğitim projeleri bulunan derneğimiz, 2023 yılından itibaren çok kıymetli bilim insanlarımızın ışığı ve destekleri ile Ulusal ve Uluslararası Akademik Kongreler , Workshop Kurslar düzenleme düzenleme kararı almıştır.


Bilim insanlarımızın fikir ve destekleri ile bilime ve geleceğimiz olan kuşaklara katkıda bulunulmasına vesile olmak ve kıymetli öğrencilerimize bu uzun yolda yol arkadaşlığı yapabilmek öncelikli amaçlarımız arasındadır.


Bu amaçlar doğrultusunda siz saygıdeğer bilim insanlarımızın ANATOLIA Kongrelerinde Bilim Kurulu ve Danışma Kurulunda yer almanızdan onur duyacağımızı belirtmek isterim.


Saygılarımla,
İffet ERCİL
T.Girişim Gelişim ve Teknolojileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Dear Scientists, Academicians, Students,

 


Our association was founded in 1998 with the aim of spreading entrepreneurship, which is the main factor of education and economic development, throughout the country.


Since its establishment, the association has been active in encouraging R&D studies in line with changing technological conditions, supporting the goods and services produced to find a place in both local and global markets, and organizing personal development, professional skills and entrepreneurship trainings to provide qualified manpower.


TGGTD, which has been involved in many training and entrepreneurship projects, especially the Sweat of Forehead to Mind Sweat Project and the Entrepreneurship Training Project, successfully organized the International Sectors Meeting in Entrepreneurship (2016), New Opportunities in Entrepreneurship Congress (2016) and GIST Games (2017).


To be held in 2024;
1. FLY-UP INTERNATIONAL STARTUP SUMMIT in cooperation with Başkent University from Turkey and TU WIEN Vienna Technical University from Austria
2. INTERNATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY NGO DIALOGUE SUMMIT in cooperation with Ostim Technical University,
are our other ongoing projects.


Our association, which has educational projects in many fields, has decided to organize National and International Academic Congresses, Workshops and Courses with the light and support of our esteemed scientists since 2023 .


It is among our primary goals to contribute to science and our future generations with the ideas and support of our scientists and to be a companion to our esteemed students on this long journey.


In line with these objectives, I would like to state that we would be honored to have you, our esteemed scientists, take part in the Scientific Board and Advisory Board of ANATOLIA Congresses.


Sincerely regards,
İffet ERCİL
T. Entrepreneurship Development and Technologies Association
Chairman of the Board of Directors