KONGRE BAŞKANLARI

DESTEKLEYENLER

DANIŞMA KURULU

 

 

Doçentlik Kriterleri

Anatolia Uluslararası  Kongreleri sözlü bildiri, tam metin bildiri  seçenekleri ile derlenen kongre kitaplarında yayımlanacak çalışmalar "Diğer Bilimsel Toplantılar" kategorisindeki  Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

 

Associate Professorship Criteria

Studies to be published in the congress books compiled with Anatolia International Congresses oral presentation and full text paper options meet the Associate Professorship criteria in the "Other Scientific Meetings" category.

Akademik Teşvik Kriterleri

2023 Anatolia Uluslararası Kongreleri , katılımcı oranı kriterlerinden dolayı "Akademik Teşvik Kriterlerini" karşılamamaktadır. 
2024 Anatolia Kongre Takvimi için lütfen iletişime geçiniz.

 

Academic Incentive Criteria

2023 Anatolia International Congresses do not meet the "Academic Incentive Criteria" due to the participant ratio criteria.
Please contact us for the 2024 Anatolia Congress Calendar.